Icoanele Maicii Domnului. Variante de reprezentare

Descriere şi simboluri

Iconografii din toate timpurile au încercat să o prezinte pe Maica Domnului cât mai frumoasă, blândă, demnă şi slăvită pe cât au fost ei de capabili. Uneori au pictat-o mâhnită şi uneori îndurerată, dar întotdeauna plină de tărie spirituală şi de înţelepciune. 

Doamna Preacurată este prezentată întotdeauna cu capul acoperit cu o năframă, care Îi cade pe umeri, conform cu tradiţia iudaică din acele vremuri. Această năframă sau acoperămând de cap este, de obicei, roşu pentru a simboliza suferinţa şi sfinţenia astfel obţinută. Sub această năframă, hainele Îi sunt albastre, simbolizând umanitatea Maicii Domnului. 

Sunt pictate şi trei stele, una pe frunte şi câte una pe fiecare umăr al Maicii Domnului. Aceste stele simbolizează fecioria. Maica Domnului a fost fecioară înainte, în timpul sarcinii şi după Naşterea Domnului. Aceste trei stele mai sunt şi simbolul Sfintei Treimi. Uneori, a treia stea este acoperită de chipul Mântuitorului Copil, a doua persoană a Sfintei Treimi.

Tipuri de icoane ale Maicii Domnului

În aceste icoane nu mai este alt subiect, în afara Mântuitorului, care este pictat cu tot atâta dragoste şi tot atât de des ca şi Maica Domnului. Există cinci tipuri principale de Icoane ale Maicii Domnului în iconografia ortodoxă:
  • Călăuzitoarea; Hodigitria – în acest tip, Pururea Fecioara Maria îl ţine pe Mântuitor şi arată spre El, ca o călăuză spre Dumnezeu şi spre mântuire.
  • Mila Afectuoasă; Eleusa – În acest tip de icoană, Maica Domnului îl ţine pe Fiul ei, care Îşi ţine faţa îndreptată spre ea şi are cel puţin o mână în jurul gâtului ei sau al umărului. Maica Domnului simbolizează Biserica, astfel arătând deplinătatea iubirii dintre Dumnezeu şi om, o iubire care nu poate fi obţinută decât cu intermediul unui apropiat al Bisericii, în acest caz Maica Domnului.
  • Dulcea-sărutare; Glikofilousa - este o variantă a Eleusei, în care Pruncul are fata lipită de a Maicii, într-un gest de mare tandreţe.
  • Milostiva, Panakranta – În acest tip, Fecioara Maria este aşezată pe un tron regal cu Pruncul Iisus în poală, împreună prinvind în faţă. Tronul simbolizează gloria regală, ea singură este perfectă printre fiinţele născute pe pământ. Conform învăţăturilor celui de-Al Patrulea Sinod Ecumenic, ea veghează împreună cu Hristos asupra destinelor lumii.
  • Mijlocitoarea, Agiosortissa – Fecioara Maria este singură, din profil, cu mâinile ridicate în rugăciune. Ea priveşte spre stânga, de obicei spre o icoană separată cu Mântuitorul Iisus Hristos. O altă variantă este icoana Maicii Domnului "Loc de scăpare" (gr. H Παναγία η Καταφυγή). Este totuşi de menţionat că icoanele în care Maica Domnului este singură, fără Pruncul Iisus, sunt mai degrabă rare în Ortodoxie, considerându-se adesea că prezenţa Pruncului în braţele Maicii Domnului este o caracteristică esenţială a icoanelor mariale.
  • Rugătoarea, - Oranta sau Platitera, Panagia, Doamna Semnului - În acest tip de icoană, Fecioara Maria este prezentată cu mâinile desfăcute şi cu Iisus Prunc desenat într-un cerc peste pântecele ei. "A semnului" face trimitere la cuvintele lui Isaia 7:14, "Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel."
  • Maica Domnului Galaktotrofusa - este o reprezentare în care Pruncul se hrăneşte de la sânul Maicii Domnului.
Calendarul Bisericii Rusiei, unde iconografia Maicii Domnului este deosebit de dezvoltată, menţionează 260 de icoane ale Fecioarei Maria care sunt cunoscute pentru minuni şi care sunt celebrate liturgic. Mineiul lui Serghie de Radonej prezintă 700 de icoane ale Maicii Domnului.
Şi în calendarul Bisericii Greciei sunt prezentate câteva zeci de icoane ale Maicii Domnului, fără a socoti alte câteva zeci de icoane făcătoare de minuni celebre de la Muntele Athos.

Niciun comentariu: